HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund

Jämtlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Östersund och HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund är ett av dem. Jämtlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund är ett Bostadsrättsförening och skapades 1979-02-05. Det finns flera olika verksamheter i Jämtlands län som är ett stort län. Östersund där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund ska trivas.

I Östersund så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund och det finns flera verksamheter som är det idag i Östersund.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 063-44685.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Per Ola -Forsberg, Per Anders -Gunnarsson, Maj-Britt Linnéa -Westerlund, Per-Eric Martin.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund är Eriksson, Per Ola som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Per Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Maj-Britt Linnéa som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Runhamn, Rut Helena som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Westerlund, Per-Eric Martin som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sten, Göte Claes-Axel som är född 1954 och har titeln SuppleantStrömvall, Anna Karin Elisabet som är född 1975 och har titeln Suppleant, Wredendal, Sonja Margareta som är född 1959 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Vallaskogen i Östersund har 716414-5653 som sitt organisationsnummer.