Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 26

Jämtlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 26 hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Östersund som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 26 finns. I Östersund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Jämtlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 26 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 26 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 26 så kan ni göra det genom att skicka er post till Postgränd 8 A, 831 30, Östersund men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 063-151900.

Östersund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler bolag.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 26 har idag 716414-6123 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 26

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat säskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 26 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Antonsson, Ingrid Louise som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Heldorsson, Alf Henry som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Mats Tycko som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Jägerhem, Gudrun som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Eva Nina Cecilia som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundqvist, Gunborg Isabell som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotZackrisson, Birgit Irene som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Kent Erik som är född 1952 och har titeln Suppleant, Gunnilheim, Ulf Håkan Lennart som är född 1970 och har titeln SuppleantHanses, Hans Erik som är född 1960 och har titeln SuppleantJohansson, Anna Greta som är född 1931 och har titeln SuppleantPersson, Karl Allan som är född 1936 och har titeln SuppleantStröm, Hans Edvard som är född 1937 och har titeln SuppleantÅngman, Sara Madelene som är född 1985 och har titeln Suppleant.