Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening

Jämtlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Östersund och Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening är ett av dem. Jämtlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening är ett av dem. Statusen för Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening är att Bolaget är aktivt.

Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1989-07-10. Det finns flera olika verksamheter i Jämtlands län som är ett stort län. Östersund där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening ska trivas.

Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Östersund så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemskommunernas ekono- miska intressen i turismnäringen genom att bedriva marknadsföring och andra säljfrämjande verksamheter vad gäller Inlandsbanan och Inlandsvägen och med utgångspunkt från dessa, utveckla turistpro- dukten, organisera och genomföra turistarrangemang samt i övrigt verka för en utvecklad och stimulerad turism inom det berörda om- rådet, att bevaka medlemskommunernas ekonomiska intressen för framtida person- och turisttrafik på Inlandsbanan och utföra ge- mensamt forum i dessa frågor, att inom ovan angivna kompetensom- råden bevaka medlemmarnas gemensamma intressen gentemot stats- verket och andra samt att bevaka övriga gemensamma näringspoli- tiska frågor inom regionen och på uppdrag av medlemmarna till- varata deras intressen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 1991-01-01.

Idag är Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Östersund.

Vill man komma i kontakt med Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Björklund, Ulf Daniel Elias -Bond, Lars Staffan -Magnusson, Erik Gunnar Ragnvald.

De som är på något sätt har med Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening är Bond, Lars Staffan som är född 1947 och har titeln Extern firmatecknare, Björklund, Ulf Daniel Elias som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Erik Gunnar Ragnvald som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmfjord, Karin Britt-Marie som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Åke som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Bo Bertil Gunnar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotThomasson, Karin Lucia som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Ärlebrand, Bo Steve Tore som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ann-Sofi Katarina som är född 1956 och har titeln SuppleantBäckman, Per Roland som är född 1960 och har titeln SuppleantOlsson, Olof Lennart som är född 1943 och har titeln SuppleantSegerström, Lars Mikael som är född 1954 och har titeln SuppleantStjerna, Karin Elisabet som är född 1970 och har titeln SuppleantVesterlund, Mats Erik som är född 1943 och har titeln SuppleantÅström, Bo Gunnar som är född 1942 och har titeln Suppleant.

Inlandskommunerna längs Inlandsbanan/Inlandsvägen Ekonomisk Förening har 716461-8980 som sitt organisationsnummer.