Maskinring Z Ek. för.

Jämtlands län

Information

I Östersund finns det ett Ekonomisk förening som heter Maskinring Z Ek. för.. Det finns flera företag som liknar Maskinring Z Ek. för. i Jämtlands län. Östersund är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Maskinring Z Ek. för. är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Jämtlands län.

Sedan 1991-06-28 så har Maskinring Z Ek. för. varit registrerat och sedan 1996-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Maskinring Z Ek. för. och det finns fler företag som är det i Östersund.

Vill man komma i kontakt med Maskinring Z Ek. för. så kan man gör det genom att posta ett brev till Odenskogsv. 13, 831 48, Östersund. Vi ni istället prata med Maskinring Z Ek. för. så kan ni göra det på 063-126010.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan: 1) bedriva förmedlingsverksamhet inom medlemskretsen avseende medlemmarnas maskiner och andra hjälpmedel samt medlemmarnas tjänster, 2) verka för en effektivisering av medlemmarnas maskinkapacitet och maskinutnyttjande samt 3) bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Nilsson, Mats Göte som är född 1962 och har titeln Extern firmatecknare, Svensson, Mats Bertil som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Johansson, Sven Åke Mats som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Larserud, Karl Magnus som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Erik Olof Esbjörn som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Lars Ivar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotÖrnfjäll, Karin Mariana som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johansson, Sven Åke Mats -Nilsson, Mats Göte -Olofsson, Erik Olof Esbjörn -Svensson, Mats Bertil .

Maskinring Z Ek. för. har 716462-0812 som sitt organisationsnummer.