Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för.

Jämtlands län

Information

Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för. är ett av många företag som finns i Östersund. Det är nämligen den kommunen som Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för. finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för. är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1999-01-01.

Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för. som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1998-12-03.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Korsmyrbränna 210, 830 30, Lit. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för. så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0642-41060.

Östersund arbetar för att företag som Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för. ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för.. Det finns flera företag i Jämtlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga, förvalta och hyra ut lokaler i fastigheten Brännagården, Högarna (beteckning Korsmyrbränna 2:25) att enligt socialtjänstens och hälso- och sjukvårdslagens intentioner tillhandahålla medlemmarna särskilt boende samt övrig erforderlig handikapps- och omsorgsverksamhet såsom sjuk- och hälsovård, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentral och färdtjänst. Samt därmed förenlig verksamhet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Firmatecknare för Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för. är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Karlsson, Karin Inga-Lill -Örnfjäll, Karin Mariana.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för. och det är följande personer, Asplund, Ewa Ulrika som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Högström, Britta Kristina som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karin Inga-Lill som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Sylvia Gunilla som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Örnfjäll, Karin Mariana som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Erkebo, Lena Hjördis Birgitta som är född 1944 och har titeln Suppleant.Sundin, Maud Mariana som är född 1954 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Omsorgskooperativet Brännagården Ek. för. är 769603-6453.