Bostadsrättsföreningen Pilgrimen

Jämtlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Pilgrimen är ett bolag som finns i Östersund. I Bostadsrättsföreningen Pilgrimen finns det lite olika personer som är förknippade och det är Enerlöv, Bengt Åke som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammargren, Carl Oskar Telemak som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Hans Jörgen som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Maxlahti, Eva Brita som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Barthelson Wijnbladh, Ulla Elisabet som är född 1936 och har titeln Suppleant, Jonsson, Britta Gun-Mari som är född 1960 och har titeln SuppleantToreskog Beckman, Greta som är född 1944 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Pilgrimen så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Pilgrimen på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus i kvarteret Pilgrimen nr 16 upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Pilgrimen av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Pilgrimen är ett av många bolag som finns i Jämtlands län och Östersund arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Pilgrimen innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Pilgrimen är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Pilgrimen så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Enerlöv, Bengt Åke -Maxlahti, Eva Brita

Bostadsrättsföreningen Pilgrimen har 793200-0180 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Jämtlands län.