Folkets Hus i Östersund Ekonomisk förening

Jämtlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egna eller förhyrda fastigheter tillhandahålla samlingslokaler, bedriva restaurangverksamhet, anordna dans, konserter och andra kulturella evenemang, uthyrning av lokaler samt annan därmed förenlig verksamht.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Folkets Hus i Östersund Ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Östersund så är Folkets Hus i Östersund Ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Jämtlands län så finns det ännu fler.

Östersund arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Östersund och i Jämtlands län. Redan 1908-11-11 så skapades Folkets Hus i Östersund Ekonomisk förening och företaget är har F-skattsedel Folkets Hus i Östersund Ekonomisk förening har haft det sedan 1994-01-01.

Folkets Hus i Östersund Ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1980-01-01

793200-0529 är organisationsnummret för företaget som finns i Östersund.

Just nu är Folkets Hus i Östersund Ekonomisk förening och det finns många företag som är i Jämtlands län

Vill ni komma i kontakt med Folkets Hus i Östersund Ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 063-6649500 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Svantesson, Kjell Axel -Vikberg, Per Anders Edvin -Åberg, Leif Bengt

Följande personer är på något sätt aktiva inom Folkets Hus i Östersund Ekonomisk förening är Vikberg, Per Anders Edvin som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Arnemo, Kerstin Margareta som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljusberg, Per Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Kjell Arne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ringvall, Maj-Britt som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Svantesson, Kjell Axel som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotÅberg, Leif Bengt som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, .