HSB Bostadsrättsförening Lommen i Östersund

Jämtlands län

Information

793200-0727 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Lommen i Östersund. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Lommen i Östersund är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Östersund som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Lommen i Östersund finns i.

HSB Bostadsrättsförening Lommen i Östersund har varit registrerat sedan 1959-10-22 och det finns flera verksamheter i Jämtlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Lommen i Östersund så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Lommen i Östersund är och det finns flera verksamheter i Östersund som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Lommen i Östersund är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Aspman, Bengt Ove -Ejenstam, Jan Hasse -Söderman, Karin Irene -Taflin, Anders Jonny

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Lommen i Östersund så kan ni göra det på telefon genom 063-514727 eller genom brev på följande adress:
Stortorget 3, 831 30, Östersund

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Lommen i Östersund och det är Aspman, Bengt Ove som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ejenstam, Jan Hasse som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Annelie Ingeborg som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderman, Karin Irene som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Taflin, Anders Jonny som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Sigvardsson, Bodil Anna Birgitta som är född 1956 och har titeln SuppleantWengelin, Anna Elin Erika som är född 1980 och har titeln Suppleant,