HSB Bostadsrättsförening Filialbanken i Östersund

Jämtlands län

Information

I Östersund finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Filialbanken i Östersund. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Filialbanken i Östersund i Jämtlands län. Östersund är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1944-04-18 så har HSB Bostadsrättsförening Filialbanken i Östersund varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Filialbanken i Östersund och det finns fler företag som är det i Östersund.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Filialbanken i Östersund så kan man gör det genom att posta ett brev till Odenskogsv. 30, 831 48, Östersund. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Filialbanken i Östersund så kan ni göra det på 063-514727.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Elvgren, Lennart som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Evjen, Solveig Elisabet som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Johan Kenneth Daniel som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Swiergiel, Waldemar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Westerlund, Karl Martin Daniel som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Thornqvist, Hans Olof som är född 1931 och har titeln SuppleantÖrjebo, Anna Maria som är född 1985 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Elvgren, Lennart -Evjen, Solveig Elisabet -Larsson, Johan Kenneth Daniel -Swiergiel, Waldemar .

HSB Bostadsrättsförening Filialbanken i Östersund har 793200-0867 som sitt organisationsnummer.