HSB Bostadsrättsförening Järnvägsmannen i Östersund

Jämtlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Järnvägsmannen i Östersund hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Östersund som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Järnvägsmannen i Östersund finns. I Östersund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Jämtlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Järnvägsmannen i Östersund tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Järnvägsmannen i Östersund har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Järnvägsmannen i Östersund så kan ni göra det genom att skicka er post till Stortorget 3, 831 30, Östersund men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 063-127030.

Östersund arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Järnvägsmannen i Östersund har idag 793200-0875 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Albinder, Erik Nore -Frisk, Bengt Erik -Granqvist, Ilbäcks Sara Johanna -Maddison, Hans Peter är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Järnvägsmannen i Östersund

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Järnvägsmannen i Östersund så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Albinder, Erik Nore som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Frisk, Bengt Erik som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Granqvist, Ilbäcks Sara Johanna som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Maddison, Hans Peter som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Sigvardsson, Bodil Anna Birgitta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Sara Andrea som är född 1977 och har titeln SuppleantWesterlund, Per-Eric Martin som är född 1948 och har titeln Suppleant, .