Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 14

Jämtlands län

Information

793200-1378 är organisationsnummer för bolaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 14. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 14 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Östersund som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 14 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 14 har varit registrerat sedan 1959-12-04 och det finns flera bolag i Jämtlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 14 så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1998-01-01.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 14 är och det finns flera bolag i Östersund som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 14 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 14 så kan ni göra det på telefon genom 063-122486 eller genom brev på följande adress:
Postgränd 8, 831 30, Östersund

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 14 och det är Andersson, Sten Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Berit Anita som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Sonja Gun-Britt som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Hanses, Bo Rune som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Monika Birgitta som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Herbert som är född och har titeln Ordinarie ledamotSahlin, Bert Åke som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Kent Erik som är född 1952 och har titeln Suppleant, Engström, Lars Magnus som är född 1978 och har titeln SuppleantMårdberg, Dan Olof som är född 1974 och har titeln SuppleantNorström, Knut Raymond som är född 1933 och har titeln SuppleantStålberg, Mimmi Ingmari som är född 1964 och har titeln Suppleant