Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn

Jämtlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn är ett av många bolag som finns i Östersund. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1967-09-22. Men sedan 2007-11-08 så har Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Bergsg. 24 C, 832 41, Frösön. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 063-126904.

Östersund arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn. Det finns flera bolag i Jämtlands län.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn och det är följande personer, Abrahamsson, Bengt Wilhelm som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Björch, Rolf Sigfrid Magnus som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Fridén, Hans Mikael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattsson, Nils Erik Verner som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Moritz, Margit Sibylla som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Lars Åke som är född 1945 och har titeln Suppleant.Jernekrantz, Bengt Erik Olov som är född 1951 och har titeln Suppleant, Johansson, Diana Susann som är född 1963 och har titeln Suppleant, Karlsson, Bernt Tomas som är född 1971 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Fyra Hörn är 793200-1725.