Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag

Jämtlands län

Information

Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag är ett av många företag som finns i Östersund. Det är nämligen den kommunen som Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2001-06-11.

Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1898-06-20. Men sedan 2002-04-02 så har Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till GRÄNSGATAN 9, 831 34, Östersund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 063-132045.

Östersund arbetar för att företag som Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Jämtlands län.

Bolaget skall för godtemplarorganisationer inom (tidigare Östersunds stad) nuvarande Östersunds församling genom förvärv av fastighet eller på annat sätt anskaffa och tillhandahålla lokaler, ävensom bedriva med detta ändamål förenlig ekonomisk verkamhet.

Firmatecknare för Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Sundberg, Monica Kristina i förening med en av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande saknas..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag och det är följande personer, Sundberg, Monica Kristina som är född 1971 och har titeln VD, Sundberg, Monica Kristina som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Lars Mikael som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Lingblom Lööv, Maria Lotta som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundh, Lars Christer som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Myrenhammar, Gunnar Magnus som är född 1971 och har titeln Suppleant.Persson, Bo Kenneth som är född 1968 och har titeln Suppleant, Henriksson, Ingegerd Margareta som är född 1945 och har titeln Revisor, Eurenius, Mats Gabriel som är född 1955 och har titeln Revisorssuppleant.Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Östersunds Godtemplares Byggnadsaktiebolag är 556002-8382.