Bodynfo AB

Jämtlands län

Information

Bodynfo AB är ett av många bolag som finns i Östersund. Det är nämligen den kommunen som Bodynfo AB finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bodynfo AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Bodynfo AB som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1988-07-04. Men sedan 1991-01-01 så har Bodynfo AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Hårdvallsv. 25 C, 832 53, Frösön. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bodynfo AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 063-513802.

Östersund arbetar för att bolag som Bodynfo AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Bodynfo AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Jämtlands län.

Bolaget skall utföra förebyggande och rehabiliterande fysioterapeuftisk verksamhet samt bedriva författare- och förlagsverksamhet och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Bodynfo AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bodynfo AB och det är följande personer, Larsson, Erik Torsten som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Bjernestedt, Eva Inger Kristina som är född 1954 och har titeln Suppleant, Salmonsson, Helén Elisabet som är född 1966 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Bodynfo AB är 556327-9545.