Almi Företagspartner Jämtland Aktiebolag

Jämtlands län

Information

I Östersund finns det ett Aktiebolag som heter Almi Företagspartner Jämtland Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Almi Företagspartner Jämtland Aktiebolag i Jämtlands län. Östersund är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1994-06-07 så har Almi Företagspartner Jämtland Aktiebolag varit registrerat. Idag är Almi Företagspartner Jämtland Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Östersund.

Vill man komma i kontakt med Almi Företagspartner Jämtland Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Almi Företagspartner Jämtland Aktiebolag så kan ni göra det på 063-571100.

Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling (prop. 1993 94:40, bet. 1993 94:NU11, rskr 1993 94:80). Beslutet innebär bl.a. att de länsvisa utvecklingsfonderna skall ersättas av regionala utvecklingsbolag som skall ägas av ett moderbolag och regionala intressenter. Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens behov omfatta dels grund- läggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning. Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp ärenden om företasfinansiering enligt statlig förordning. Bolaget skall dock ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen 1987:617.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Lars Gunnar som är född 1951 och har titeln Extern VD, Högberg, Ann Cristin Marguerite som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Arnsten, Erik Olof som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Friis, Christopher Trap som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Hägg, Odd Tomas som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, KPMG AB som är född och har titeln RevisorEriksson, Nils Tommy som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor, el Kott, Mats Samy Abdel-Kader som är född 1949 och har titeln Lekmannarevisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Arnsten, Erik Olof -Friis, Christopher Trap -Hägg, Odd Tomas -Högberg, Ann Cristin Marguerite Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Andersson, Lars Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Almi Företagspartner Jämtland Aktiebolag har 556488-1257 som sitt organisationsnummer.