FRIGGASKOLAN AB

Jämtlands län

Information

FRIGGASKOLAN AB är ett av många företag som finns i Östersund. Det är nämligen den kommunen som FRIGGASKOLAN AB finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

FRIGGASKOLAN AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2000-06-01.

FRIGGASKOLAN AB som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 2000-05-26. Men sedan 2001-12-24 så har FRIGGASKOLAN AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Sollidenv. 62, 831 43, Östersund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på FRIGGASKOLAN AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 063-104351.

Östersund arbetar för att företag som FRIGGASKOLAN AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för FRIGGASKOLAN AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Jämtlands län.

Bolaget skall bedriva verksamhet i enlighet med gällande läroplaner för förskola, obligatoriskt skolväsende, förskoleklass och fritidshem. Bedriva utbildningsverksamhet i syfte att höja kunnande och kompetens hos i första hand personal med anknytning till det allmänna skolväsendet. Bedriva framställning och försäljning av läromedel samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för FRIGGASKOLAN AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till FRIGGASKOLAN AB och det är följande personer, Wickström, Elsa som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Godenius, Siw Monica som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Turhagen, Bengt Härje som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrnell, Margareta Elisabet som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Mats som är född 1958 och har titeln Revisor, Malmgren, Gösta Niklas som är född 1966 och har titeln Revisorssuppleant.Deloitte AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för FRIGGASKOLAN AB är 556590-8257.