Bo Victor Advokat Aktiebolag

Jämtlands län

Information

Bo Victor Advokat Aktiebolag hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Östersund som är den kommunen där Bo Victor Advokat Aktiebolag finns. I Östersund så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Bo Victor Advokat Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Bo Victor Advokat Aktiebolag har funnits sedan och 2005-04-07 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Bo Victor Advokat Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 063-150430.

Östersund arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Bo Victor Advokat Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Bo Victor Advokat Aktiebolag har idag 556612-2403 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen. är den som för stunden ansvarar för Bo Victor Advokat Aktiebolag

Bolagets verksamhet är uteslutande att driva advokatverksamhet.

I Bo Victor Advokat Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Victor, Carl Erik Bo som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Victor, Frans Gustaf Andreas som är född 1962 och har titeln Suppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Carlsson, Claes-Göran som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .