Ödås Group AB

Jämtlands län

Information

Ödås Group AB hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Östersund som är den kommunen där Ödås Group AB finns. I Östersund så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Ödås Group AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Ödås Group AB har haft sedan 2007-03-01. Ödås Group AB har funnits sedan och 2005-01-20 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Ödås Group AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Sjöbäcksv. 6, 831 92, Östersund men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Östersund arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Ödås Group AB Privat, ej börsnoterat.

Ödås Group AB har idag 556617-5443 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Ödås Group AB

Bolaget skall utveckla, äga och förvalta patenträttigheter, äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom, utveckla, tillverka och försälja produkter och tjänster inom 3:e generationens mobiltelefoni samt idka därmed förenlig verksamhet. Idka arkitetkverksamhet.

I Ödås Group AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dahl, Bo Gunnar som är född 1946 och har titeln VD, Dahl, Bo Gunnar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahl, Anders Johan som är född 1971 och har titeln Suppleant, Carlsson, Claes-Göran som är född 1952 och har titeln Revisor, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, .