Reaxcer AB

Jämtlands län

Information

Reaxcer AB hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Östersund som är den kommunen där Reaxcer AB finns. I Östersund så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Reaxcer AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Reaxcer AB har haft sedan 2006-01-27. Reaxcer AB har funnits sedan och 2006-08-31 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Reaxcer AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Hagv. 10, 831 48, Östersund men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 063-574500.

Östersund arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Reaxcer AB Privat, ej börsnoterat.

Reaxcer AB har idag 556687-8855 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Edström, Tom Olof Rickard -Fjellström, Per Fredrik Lars -Jakobsson, Carl Göran -Johansson, Eje Gottfrid Sören -Kallin, Per Einar -Lindholm, Leif Alvar -Myhr, Per Conny Sören -Nordgren, Anders Mikael -Olsson, Bengt Torsten -Sillström, Curt Holger Firman tecknas av en av -Edström, Tom Olof Rickard -Fjellström, Per Fredrik Lars -Jakobsson, Carl Göran -Johansson, Eje Gottfrid Sören -Kallin, Per Einar -Lindholm, Leif Alvar -Myhr, Per Conny Sören -Nordgren, Anders Mikael -Olsson, Bengt Torsten -Sillström, Curt Holger i förening med -Olsson, Hans Enar Firman tecknas av en av -Edström, Tom Olof Rickard -Fjellström, Per Fredrik Lars i förening med -Holm, Stig Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Styrelsen skall bestå av 10 ledamöter och 2 suppleanter. är den som för stunden ansvarar för Reaxcer AB

Bolaget ska i egen, dotterbolags eller intressebolags regi bedriva försäljning av transporter och tjänster inom transportbranschen, bedriva entreprenadverksamhet samt förädling och försäljning av mineral och naturaprodukter. Bedriva fastighets- och kapitalförvaltning samt försäljning av administrativa tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Reaxcer AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olsson, Hans Enar som är född 1966 och har titeln Extern VD, Holm, Stig Gunnar som är född 1952 och har titeln Extern vice VD, Olsson, Bengt Torsten som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Edström, Tom Olof Rickard som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Fjellström, Per Fredrik Lars som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Carl Göran som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Eje Gottfrid Sören som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Kallin, Per Einar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindholm, Leif Alvar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotMyhr, Per Conny Sören som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotNordgren, Anders Mikael som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamotRevelj, Gudrun Katarina som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantSillström, Curt Holger som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotSköld, Fred Assar som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantDahlin, Johan Mattias som är född 1971 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantOttosson, Bo Tommy som är född 1953 och har titeln SuppleantTunell, Bernt Reidar som är född 1958 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantDeloitte AB som är född och har titeln RevisorCarlsson, Claes-Göran som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor.