Almi Företagspartner Mitt AB

Jämtlands län

Information

I Jämtlands län så finns Almi Företagspartner Mitt AB. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Östersund här finns det många olika Aktiebolag. Almi Företagspartner Mitt AB tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Jämtlands län. Östersund jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Jämtlands län gör att företag trivs där.

Almi Företagspartner Mitt AB är momsregistrerat sedan2008-04-03 och har organisationsnummer 556750-3312.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 063-571100 alternativt besöka eller skicka post till Almi Företagspartner Mitt AB på följande adress Prästg. 39, 831 31, Östersund.

Almi Företagspartner Mitt AB är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 2008-04-03.

I Almi Företagspartner Mitt AB så sitter följande personer i styrelsen: , Selling, Hans Olof som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , , , . , , . . . . . . . .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling (prop.1993 94:40, bet. 1993 94:NU11, rskr 199 1993 94:80). Beslutet innebär bl.a att de länsvisa utvecklingsfonderna skall ersättas av regionala utvecklingsbolag, som skall ägas av ett moderbolag och regionala intressenter. Bolagets ägare kom under 2007 överens om att samordna verksamheterna i de två regionala utvecklingsbolagen i Jämtlands resp Västernorrlands län. Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning. Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning. Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen SFS 1987:617.