Trafikkontroll

2018-02-21 10:29:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Litsvägen, kontroll av hastigheten

Kontrollen genomfördes mellan kl 07:40 - 08:35. 6 fordonsförare fick böter för att inte ha hållit sig inom den gällande hastighetsbegränsningen.

Se händelsen på polisen.se